Będą mówić
o Twojej marce

Twój produkt trafi prosto do konsumentów.

Zbudujesz znajomość i wizerunek swojej marki.

Zyskasz nowych użytkowników.

Wzmocnisz lojalność obecnych.

Testuj
najlepsze marki

Ty nic za to nie płacisz.

Po prostu polecaj produkty znajomym.

Wręczaj im próbki – niech sami sprawdzą.

I odpowiedz nam, jak było.

Jakie są potrzeby
Twojej marki?

 

Doskonale je rozumiemy.

I działamy ściśle według nich.

To ważne, aby kampania realizowała postawione cele.

94%

pytanych twierdzi, że rekomendacje

to najbardziej wiarygodne źródło

informacji reklamowej.

Źródło: Program Jakości Obsługi www.jakoscobslugi.pl, marzec 2012, N = 2000