Kontakt

Talk Marketing Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa
NIP 521 356 21 15

tel.506-423-399

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000354125, REGON 142401677, NIP 521 356 21 15