Marketing szeptany

Marketing szeptany

– to ogólna nazwa działań związanych z przekazywaniem treści reklamowych w ramach nieoficjalnych, swobodnych kontaktów między ludźmi. Nośnikiem informacji marketingowej może być każda rozmowa, anegdota, plotka, legenda miejska, rekomendacja (wprost lub nie wprost), a także wpis, wideo, status lub komentarz w Internecie. Marketing szeptany zajmuje się stworzeniem impulsu, który skłoni określoną grupę ludzi do rozmowy o danej marce lub do rozpowszechniania informacji w inny sposób. Głównym medium jest w tym przypadku komunikacja prywatna, czyli jedno z najbardziej wiarygodnych mediów, które omija coraz słabiej zauważalne tradycyjne media reklamowe.

Ten rodzaj marketingu wyróżnia się dobrowolnym i uczciwym przekazem. Konsumenci nie czerpią korzyści finansowych z rozpowszechniania treści. Jeśli zaś świadomie biorą udział w kampanii marketingu szeptanego, to nie ukrywają tego faktu.

Czasami znaczenie marketingu szeptanego jest zawężane stricte do bezpośredniego przekazu ustnego. Szerzej rozumiany marketing szeptany obejmuje również działania w sieci. Definiuje się je wówczas jako marketing szeptany w Internecie. Do szerokich zadań marketingu szeptanego należą również wydarzenia i komunikaty kreowane w celu przyciągnięcia uwagi dziennikarzy i stworzenia buzzu (czyli medialnego szumu).

‹ Wróć do działu Słowniczek