WOMM

WOMM (Word of Mouth Marketing)

– to angielska nazwa działań skupionych na spontanicznym rozprzestrzenianiu się informacji o markach w ramach nieoficjalnej komunikacji między ludźmi, poza tradycyjnymi kanałami.

Podobnie jak w przypadku marketingu szeptanego, zakres pojęcia WOMM zależy od definicji. Niektóre definicje przyrównują WOMM do szeroko pojętego marketingu szeptanego, obejmującego różne formy dzielenia się opiniami i rozpowszechniania pożądanych treści reklamowych. Inne zaś ograniczają WOMM jedynie do przekazu ustnego.

‹ Wróć do działu Słowniczek